ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت درمان و توانبخشی > مکانوتراپی
مکانوتراپی اتحادیه    کمينه 

معرفي سالنهاي مكانوتراپي
 
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به منظور نيل به اهداف ذيل مبادرت به تإسيس و تجهيز سالنهاي مكانوتراپي در سراسر كشور نموده است :
1-      براساس ماده يك اساسنامه جمعيت كه وظيفه انجام كارهاي امداد و بهداشتي – درماني از ماموريتهاي اين نهاد مردمي مي‌باشد و امروزه از نظر علمي ثابت شده است كه حركات ورزشي مرتب و تحت نظر كارشناس مربوطه مي تواند از بروز بسياري از بيماريهاي روحي، ‏ جسمي، ‏ استخواني، ‏ قلبي ، عروقي و ... در سنين بالا پيشگيري نمايد و بهداشت يعني پيشگيري از بروز بيماريها و از طرفي فعاليتهاي بهداشتي – درماني از وظايف اين معاونت مي باشد . بنابراين يكي از اهداف ايجاد و توسعه سالنهاي مكانوتراپي ،‏ پيشگيري از بروز اينگونه بيماريها ميباشد .
2-      براساس يكي از اهداف چهارگانه ماده 2 اساسنامه كه اشاره به حمايت از زندگي و سلامت انسانها بدون در نظر گرفتن تبعيضي ميان آنها مينمايد معاونت درمان و توانبخشي به عنوان يكي از اركان جمعيت كه مسئول حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد ميباشد موظف است بدون درنظر گرفتن هيچگونه تبعيضي ميان آنها به ارائه خدمات مربوطه در اين سالنها به كليه مخاطبين خود كه شامل جوانان،‏ سالمندان ،‏ زنان ،‏ مردان ،‏ كاركنان ،‏ خانواده كاركنان و افراد عادي نمايد . لازم به ذكر است كه اين سالنها ابزاري است بسيار مفيد و موثر در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت انسانها .
3-      مكانوتراپي يكي از زير شاخه هاي فيزيوتراپي محسوب ميشود كه با انجام حركات فيزيكي در پيشگيري از بروز عوارض ناشي از بي حركتي و نيز تقويت عضلات ،‏ بازگشت حركت مفاصل و توانبخشي آنها همانند الكتروتراپي و هيدروتراپي از نظر علمي كارايي فوق العاده دارد و توانبخشي از وظايف مهم اين معاونت است .
4-      امدادگران هميشه بايد از سطح بالا و مناسب آمادگي جسماني به منظور پاسخگويي سريع در حوادث بهره مند باشند لذا بسياري از مراجعين به اين سالنها امدادگران جمعيت ميباشند و اين سالنها وسيله اي است جهت تقويت يكي از بنياديترين فعاليت هاي جمعيت كه همانا امداد مي باشد .
 
بر همين اساس معاونت درمان و توانبخشي جمعيت هلال احمر در سال 80 اقدام به راه اندازي سالنهاي مذكور نمود كه در استان آذربايجان غربي در شهرستانهاي سردشت – مهاباد – خوي و ماكو فعال بوده و سالن مكانوتراپي اروميه و مياندوآب نيز بزودي راه اندازي خواهد شد .

شنبه 28 دي 1398
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.