ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت درمان و توانبخشی > تیمهای MERT
تيمهاي درمان اضطراري اتحادیه    کمينه 

اداره کل درمان و امداداضطراری در راستای تحقق اهداف بشر دوستانه مندرج در اساسنامه جمعیت ( حمایت از زندگی انسانها )و بر اساس وظیفه قانونی خود نسبت به ارائه خدمات درمانی اضطراری در حوادث و سوانح مختلف اقدام می نماید .
برای حضور فعال و موثر در حوادث و سوانح و پاسخگوئی مناسب ،فعالیت های درمان اضطراری در سه بخش ذیل طراحی گردیده است :
 
1-تیم عملیاتی درمان اضطراری(MERT)Emergency Response Team Medical که ویژه عملیات در منطقه impact ویا به عبارتی منطقه قرمز(Red Zone) می باشد .
2-پایگاههای درمان اضطراری سیار (PHC) Pre-Hospital Care که در منطقه زرد (Yellow Zone) مستقر می گردند.
3-بیمارستانهای سیار و صحرائی (Mobile Hospital) که در منطقه سبز (Green Zone) مستقر می گردند .
 
حضور تیمهای عملیاتی درمان اضطراری ( ERTM ) برای لحظات اولیه وقوع حادثه طراحی شده و بر همین مبنا از ساختار پرسنلی سبک و نیز تجهیزات قابل حمل به صورت انفرادی برخوردار می باشد و حداکثر ظرفیت تجهیزات مصرفی درمانی هر تیم برای مدت 8 ساعت فعالیت مداوم و رسیدگی به حدود 100 مصدوم مختلف دارای جراحت های متفاوت می باشد که در این مورد لازم است عملیات در اختیار تیم قرار گیرد.
 
به نظر می رسد این تیم که تجربه مشابه آن در مراجع مختلف تحت عناوین دیگری از قبیلRRT، EMS و... در نقاط مختلف دنیا موجود می باشد ،در صورت سازماندهی مناسب ،آموزش های کاربردی ، فراخوان سیستمیک و حضور بموقع می تواند موجب کاهش Mortality وMorbidity حادثه دیدگان گردد .
 
هدف تشکیل تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT ):
هدف از تشکیل تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT)، کاهش میزان مرگ و میر قربانیان حوادث و سوانح با حضور سریع و مستقیم نیروهای توانمند و آموزش دیده متشکل از پزشک ،پرستار و تکنسین ،در صحنه عملیات امدادو نجات به همراه تجهیزات قابل حمل انفرادی بوده که همراه مراحل جستجوو نجات نسبت به انجام عملیات درمان اضطراری اقدام می نماید.
 
وظیفه تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT):
این تیم از دقایق اولیه پس از حادثه و به همراه تیم جستجو و نجات در منطقه آسیب دیده حاضر شده و با استفاده از تجهیزات انفرادی و قابل حمل خود حداکثر تا 72 ساعت پس از حادثه ،عملیات را انجام و به ارائه خدمات ذیل می پردازد :
 
·        انجام تریاژ اولیه مصدومین ناشی از حوادث و سوانح در صحنه آسیب و نیز در محل تجمع مصدومین (collection point)
·        انجام اقدامات کمکهای اولیه و پزشکی از محل تجمع مصدومین
·        تثبیت وضعیت مصدوم بعد از نجات (stabilization of the victim)
·        ترخیص یا انتقال مصدومین به پست درمانی سیار (PHE)
·        هماهنگی با سامانه فرماندهی
·        تثبیت و گزارش اقدامات انجام شده
 
 
جایگاه تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT)در استان ها و شعب استان :
این تیم در استان ها زیر نظر مستقیم معاون درمان و توانبخشی و در شعب تحت نظر رئیس شعبه ،جذب ، سازماندهی و مدیریت می شوند .
 
ساختار و چارت سازمانی تیم درمان اضطراری (MERT):
نیروی انسانی مورد نیاز در این تیم از بین فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ،پرستاری و تکنسین هوشبری انتخاب شده است که هر تیم از یک پزشک ،دو پرستار و چهار تکنسین تشکیل شده است.
 
مسئول تیم عملیاتی درمان اضطراری ( MERT):
پزشک عضو هر تیم مسئول تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT)می باشد و زیر نظر هماهنگ کننده میدانی (Field Coordinator) انجام وظیفه می نماید .
 
هماهنگ کننده میدانی (Field Coordinator) تیم های عملیاتی درمان اضطراری :
جهت هماهنگی بیشتر مابین مسئولین تیم های عملیاتی درمان اضطراری (MERT) در صحنه عملیات و نیز بالابردن میزان اثر بخشی عملیات در مان اضطراری هر چهار تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT) تحت نظارت یک هماهنگ کننده میدانی (Field Coordinator) انجام وظیفه می نماید که این هماهنگ کننده در سطح استان زیر نظر مدیر عامل و در صورت تفویض زیر نظر معاون درمان و توانبخشی (معاون امدادو درمان در استان های مربوطه )جمعیت هلال احمر استان و در سطح شعب زیر نظر رئیس شعبه انجام وظیفه می نمایند .
به ازای هر چهار تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT)یک هماهنگ کننده میدانی (Field Coordinator) در نظر گرفته شده است .
 
نحوه اطلاع رسانی وقوع حوادث و سوانح در تیم عملیاتی درمان اضطراری (MERT):
پس از اعلام وقوع حادثه از سوی مراجع ذیصلاح از قبیل ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور (استان) ،ستاد بحران جمعیت هلال احمر ،مرکز هماهنگی و هدایت عملیات درمان اضطراری حوزه معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشی ،سازمان امدادونجات ،جمعیت هلال احمر استان ویا جمعیت هلال احمر شعبه ،اطلاعات مربوط به حادثه به کلیه واحدها ی مسئول در کلیه سطوح جمعیت هلال احمر اعلام خواهد شد.
 
نحوه فعال سازی تیم عملیاتی درمان اضطراری (: (MERT
با توجه به اهمیت حضور به موقع و موثر تیم های عملیاتی درمان اضطراری در حوادث و سوانح ،روسای شعب جمعیت هلال احمر استان در سراسر کشور موظف به فراخوان ، اطلاع رسانی ، هشدار ،آماده باش و اعزام سریع تیم درمان اضطراری  (MERT) به منطقه آسیب دیده ،بدون فوت وقت بوده و کلیه مراحل مربوط به هماهنگی با مراجع مافوق به طور همزمان صورت خواهد پذیرفت و در این زمینه نیاز به اخذ مجوز حضور در عملیات درمان اضطراری ندارد .
در صورت نیاز به حضور تیم های عملیاتی درمان اضطراری بیش از ظرفیت شعبه ،مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان و در صورت تفویض معاون درمان و توانبخشی استان موظف به اعزام تیم های مورد نیاز از سایر شعب استان بوده و اداره کل درمان و امداد اضطراری نیز موظف به اعزام تیم های مورد نیاز از طریق مناطق نه گانه کشور و یا سایر استان های معین می باشد.

شنبه 28 دي 1398
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.