ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت درمان و توانبخشی > بیوتروریسم
بیوتروریسم اتحادیه    کمينه 

عبارتست از سوء استفاده از عوامل میکروبی یا فراورده‌های آن یا به عبارت جامع‌تر استفاده از عوامل حیاتی (بیولوژیک) بمنظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی راسها یا گیاهان
جنگ افزار بیولوژیک: (Biological weapon ) عبارتست از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی عوامل مولد بیماری یا فراورده های آنها بکار برده می‌شود.
جنگ بیولوژیک (Biological warfare) عبارتست از استفاده از عوامل بیولوژیک اعم از باکتریها ویروسها گیاهان حیوانات و...و فرآورده های آنها به منظور اهداف خصمانه.
 
ترور:
به معنای ترس زیاد و وحشت است.
 
تروریست :
کسی است که می خواهد از طریق ارعاب به تهدید و ایجاد ترس و وحشت در مردم به اهداف خود برسد.
در سالیان اخیر با حمایت دولتها از تروریسم و دستیابی به آنها به علوم جدید مثل میکروبیولوژی بیو‌تکنولوزی و شیمی انواع جدیدی از فعالیتهای تروریستی همچون بیوتروریسمBioterrorism شیمیو‌تروریسم ظهور کرده است.
 
** چرا تروریسم‌ها دوست دارند از عوامل بیولوژیک استفاده کنند:
الف- برای تولید و به کارگیری سلاحهای بیولوژی علوم نسبی کافیست.
1.ساختن این سلاح‌ها ساده است.
2.تولید سلاحهای بیولوژیک از لحاظ قیمت ارزان است.
3.عوامل بیولوژیک قویتر ومهلک‌تر از عوامل شیمیایی می‌باشد.
 
ب-براحتی می توان آنها را پنهان کردو به سادگی منتقل نمود.
ج-براحتی میتوان آنها را آماده نمود و توسط افرادی که آموزش مختصری دیده‌اند بکار برد.
د-این سلاح‌ها باعث ایجاد رعب و اثرات روانی اجتماعی در بین مردم میشود.
 
امتیازات سلاحهای بیولوژیک نسبت به سایر سلاحهای کشتار جمعی
-تشخیص و شناسایی عوامل بیولوژیک به آسانی مقدور نیست.
-مقدار بسیار کمی از عوامل برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کفایت می کند .
-پخش عوامل بیولوژیک توسط نیروهای نفوذی(ستون پنجم) در عملیات خراب‌کارانه براحتی امکان‌پذیراست.
-دفاع در برابر عوامل بیولوژیک بسیار مشکل است.
-برای ساخت و تولید و انبار و ذخیره سازی سلاحهای اتمی حتی شیمیایی نیاز به تاسیسات بزرگ می باشد. اما سلاحهای بیولوژیک در خفا تحت پوشش تحقیقات انجام گیرد.
-اثر عوامل بیولوژیک انی و فوری نیست که هدفهای مورد اصابت تا مدتها بعد از حمله مشخص نخواهد شد.
-سهولت داد زمانی این سلاح‌ها.
 
عوامل بیماری زا : گروهA   گروهB     گروهC
 
عوامل بیماریزای گروه A عبارتند از:
1- واریولاماژور( عامل ابله )
2- باسیلوس آنتراسیس (عامل سیاه زخم)
3- پرسینياپستیس ( عامل طاعون )
4- کلستریديوم بوتولینوم (عامل بوتولیسم)
5- فرانسیسلاتولارنسیس (عامل تولارمی)
6- فیلوویروسها - تب همورازیک ابولا             - تب همرازیک مازبولا 
7- آرناویروسها    - لاسا(تب لاسا)                      - جونین (تب همورازیک آرژانتینی )
 
ویژگیهای گروهA:   
- به آسانی منتشر می شوند یا از فردی به فرد دیگر انتقال می یابند.
- موارد مرگ زیادی به بار می آورند و اثرات مهمی بر بهداشت عمومی اعمال می کنند .
- باعث ایجاد وحشت عمومی و از هم پاشیدگی جامعه می گردند.
- جهت جبران لطمات بهداشتی ناشی از آنها و سازماندهی مجدد نیاز به عملیات ویژه‌ای می باشد.
 
عوامل‌بیماریزای‌گروه  B عبارتند از:               
 
کوکسیلا برونیتی(تب زا)                          
گونه های بروسلا(بروسلوز)
بورخولدریا مالی (گلاندر)
ویروسهای آلفا  
انفالیت ونزویلایی
انفالیت اسبی شرقی و غربی
-کلستریدیوم پرفرانزنس
-گونه هایسالمونلا
-شیگلا دیسانتریه
-اشرشیالوكی H.V:0157       
-ویبر یوکلارا
-کریپتوسپوریدیوم پاروم
 
 
 ویژگی‌های گروه B : 
 -   با سهولت نسبی انتشار می یابند.
-       بیماری با شدت متوسط و مرگ و میر پائینی به بار می آورند.
-       نیاز به اقدامات تشخیص خاص و نظرات بعدی دارند.
 
 
 عوامل بيماريزاي ‌گروه  C عبارتند از:                  
 
 
-ویروس نیپه(Nipah)
-ویروس های هانتا
-ویروس های عامل تبهای هموراژیک منتقله از طریق کنه
- ويروسهاي مولد آنفاليت منتقله از طريق كنه
- ویروس عامل تب زرد
-مایکو باکتریوم توبرکولوزیس مقاوم به چندین دارو
 
 
ویژگی‌های گروه C :
این گروه شامل پاتوژن‌های نوپدید است که با بهره گیری از مهندسی ژنتیک قابلیت تغییر به منظور تولید و انتشار انبوه را دارا می باشد.
- در دسترس هستند.
-به آسانی قابل تولید و انتشار می باشند.
- دارای قابلیت بالقوه ایجاد بیماری در سطح وسیع کشندگی زیاد و اثرات تخریبی عظیم بر بهداشت می‌باشند.

شنبه 28 دي 1398
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.